EMG Energimontagegruppens integritetspolicy (GDPR)

Cookies

Ändra dina inställningar för emgab.se

Vi använder olika externa tjänster och cookies för att optimera ditt besök på emgab.se.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

Följande Cookies används på emgab.se – beroende på vilka val du har gjort. Om du vill ändra ett ta tillbaka ditt samtycke kan du göra det här.

Nödvändiga
Dessa kakor går inte att välja bort. De behövs för att webbplatsen skall fungera.

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Google Google Recaptcha PREFNID
HSID
APISID
SID
Google reCAPTCHA används för att förhindra att åtgärder inte utförs av robotar utan bara av individer. Används vid samtliga kontaktformulär på webbsidan.
emgab.se Cookies och Content Security Policy cookies_and_content _security_policy Denna cookie lagras efter att du gjort ditt val gällande samtycke för cookies. Detta krävs för att rutan inte ska visas igen.

 

Upplevelse
För att vi ska kunna förbättra din upplevelse på webbplatsen genom att t.ex komma ihåg kartpositioner m.m

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Google Google Maps NID
PREF
khcookie
Med dessa cookies kan Google Maps komma ihåg vilken webbläsare du använder och vilka inställningar du har ställt in när du visar kartor.

Information till våra partners

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och korrekt sätt! Läs mer om vår personuppgiftshantering nedan.

Personuppgiftsansvarig

EMG Energimontagegruppen AB, org.nr 556951-8144, (nedan ”EMG”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på emgab.se eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller post.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå eller hantera ditt avtal omköp och leverans av solceller. Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter så kan vi inte hantera din förfrågan eller ditt köp av solceller.

Uppgifterna behandlas i alla delar av processen, tex. för att svara på frågor, göra en projektering, för att ta fram en order, göra en beställning, leverera och fakturera för tjänsten/produkten, för att hantera reklamationer och garantier samt för bokföringsändamål.

Vi behandlar också dina uppgifter för att erbjuda och genomföra utbildningar och events samt för nyhetsbrev och marknadsföring. I annat fall kan vi inte leverera de efterfrågade tjänsterna. Om du inte vill att personuppgifter används för nyhetsbrev eller marknadsföring så kan du anmäla detta till oss.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal, legal skyldighet eller intresseavvägning.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter för att tex, erbjuda och genomföra utbildningar och events samt för nyhetsbrev och marknadsföring är att ge dig en bra kundupplevelse.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi behandlar om dig är: Namn, efternamn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer eller andra liknande uppgifter som du har lämnat direkt till oss för att kunna erhålla rätt produkter till rätt leveransadress.

Mottagare eller kategorier av mottagare

 • Samarbetspartners: Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra samarbetspartners så som tex men inte uteslutande leverantörer, lagerhållare och transportörer. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt.
 • Personuppgiftsbiträden och underbiträden. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra personuppgiftsbiträden och deras ev underbiträden, om så är fallet, har vi säkerställt att överföringen är säker och att den uppfyller alla legala krav.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Personuppgifter lämnas inte till bolag i länder utanför EU eller EES området.

Om personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES området så har vi, för att säkerställa en säker hantering, vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Personuppgifter lämnas till oss i olika delar av processen och gallras på följande sätt:

 • Offerter – Offerter som inte leder till någon order gallras när offerttiden gått ut.
 • Order, orderunderlag kundfakturor, leverantörsfakturor sparas i högst 8 år enligt bokföringslagens regler.
 • Reklamationer/garantier – successivt, men sparas som längst till garantitiden har gått ut.
 • Kundsystem, statuslistor– successivt, men som längst 12 månader efter materialet är levererat till slutkund.
 • För- och färdig anmälan samt egenkontroll – sparas i 12 månader.

När det gäller utbildningar och events så sparar vi dina personuppgifter fram till dess att utbildningen/eventet är avslutat. Därefter raderar vi uppgifterna.

Uppgifter som vi behandlar för att nyhetsbrev och marknadsföring (e-mailadress) raderas direkt efter avregistrering.

Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Rätt att få information (Registerutdrag) m.m.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras (registerutdrag).

Du har också rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter. Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på info@emgab.se eller via vår växel 010-22863 00. Du behöver också besöka vårt kontor på Meyers Plan 5 i Karlshamn och identifiera dig med hjälp av ID, pass eller liknande.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), det gör du på e-post: imy@imy.se.

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@emgab.se.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@eon.se eller 040 – 25 50 00.


Information till våra slutkunder

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och korrekt sätt! Läs mer om vår personuppgiftshantering nedan.

Personuppgiftsansvarig

EMG Energimontagegruppen AB, org.nr 556951-8144, (nedan ”EMG”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på emgab.se eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller post.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna montera rätt material hos rätt kund på rätt adress.

Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter så kommer vi inte att montera din beställda anläggning.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för den behandling som vi utgör för att kunna montera rätt produkter på rätt adress är avtal.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi behandlar om dig är: kund- och anläggningsuppgifter så som till exempel namn, efternamn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, bild på fastigheten eller andra liknande uppgifter som du har lämnat till vår återförsäljare eller direkt till oss för att kunna erhålla rätt produkter till rätt leveransadress.

Personuppgifterna kommer från en av våra återförsäljare, dvs. det företag som du har köpt produkterna av.

Mottagare eller kategorier av mottagare

 • Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra samarbetspartners. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt.
 • Personuppgiftsbiträden och underbiträden. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra personuppgiftsbiträden och deras ev underbiträden, om så är fallet, har vi säkerställt att överföringen är säker och att den uppfyller alla legala krav.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Personuppgifter lämnas normalt inte till bolag i länder utanför EU eller EES området.

Om personuppgifter behandlas i ett land utanför EES området så har vi, för att säkerställa en säker hantering, vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

 • Offerter – Offerter som inte leder till någon order gallras när offerttiden gått ut.
 • Order, orderunderlag kundfakturor, leverantörsfakturor sparas i högst 8 år enligt bokföringslagens regler.
 • Kundsystem, statuslistor– succesivt, men som längst 3 månader efter montaget är slutfört hos slutkund.
 • För- och färdig anmälan samt egenkontroll – sparas i 12 månader.

Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Rätt att få information (Registerutdrag) m.m.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras (registerutdrag). Du har också rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter. Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på info@emgab.se eller via vår växel 010-22 863 00. Du behöver också besöka vårt kontor på Meyers Plan 5 i Karlshamn och identifiera dig med hjälp av ID, pass eller likande.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), det gör du på e-post: imy@imy.se.

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@emgab.se. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@eon.se eller 040 – 25 50 00.


EMG Energimontagegruppens Privacy Policy (GDPR) English version

Cookies

Change your setting for cookies at emgab.se

We use various external services and cookies to optimize your visit to emgab.se.

A cookie is a small text file that the website you are visiting requests to be saved on your computer. Cookies and similar techniques are used on many websites to give a visitor access to various features. You can sometimes use the information in the cookie to track how users browse.

According to the Electronic Communications Act, everyone who visits a website with cookies must have access to information that the website contains cookies and the purpose of the use of cookies. The visitor must also give their consent to the use of cookies.

Exceptions to this are when cookies are needed to transmit an electronic message via an electronic communications network or when the handling is necessary to provide a service that the user has explicitly requested.

The following Cookies are used on solarsupply.se – depending on which choices you have made. If you want to change a withdraw your consent, you can do so here.

Necessary
These cookies cannot be opted out. They are needed for the website to work.

Supplier Tools Cookies Purpose
Google Google Recaptcha PREFNID
HSID
APISID
SID

Google reCAPTCHA is used to prevent actions not being performed by robots but only by individuals. Used for all contact forms on the website.

emgab.se Cookies och Content Security Policy cookies_and_content _security_policy This cookie is stored after you have made your choice regarding consent for cookies. This is required so that the box does not reappear.

 

Experience
In order for our website to perform as well as possible during your visit. If you deny these cookies, some functionality will disappear from the website.

Supplier Tools Cookies Purpose
Google Google Maps NID
PREF
khcookie
With these cookies, Google Maps can remember which browser you are using and which settings you have set when viewing maps.

How we handle your personal data – service providers

We make sure that your personal data is processed in a correct and correct way! Read more about our personal data management below.

Data controller

EMG Energimontagegruppen AB, corporate identity number 556951-8144, (below ”EMG”) is the data controller in situations when you provide to us personal data at emgab.se or directly to us in any other way, e.g. by e-mail or mail.

Purpose of the processing of personal data

We process your personal data in purpose of concluding and performing you´re contract regarding purchase and delivery of solar cells. If you do not provide us with your personal data, we will not be able to handle your request or your purchase of solar cells.

The data is processed in all parts of the process, e.g. to answer questions, make a design, to produce an order, place an order, deliver and invoice for the service / product, to handle complaints and guarantees and for accounting purposes.We also process your personal data in order for us to offer and carry out training and events as well as for newsletters and marketing regarding your solar cells. Otherwise we can not deliver the requested services. If you do not want personal information to be used for newsletters or marketing, you can report this to us

What is the legal basis for our processing of personal data?

The legal basis for our processing of your personal data isagreement, legal obligation, consent or legitimate interests.

Our legitimate interest in processing your data to, for example, making an offer and carry out training and events as well as for newsletters and marketing is to give you a good customer experience.

Categories of personal data processed

The personal information we process about you is: Name, surname, facility name, address, email address, telephone number or other similar information that you have provided directly to us to be able to receive the right products to the right delivery address, warranty and complaint case, support and monitoring.

To whom do we disclose you personal data?

 • Partners: The personal information may also be disclosed to third parties such as but not exclusively suppliers, warehouses and carriers. This may be because we have a collaboration that requires us to provide certain information to our partners and it may be to perform the tasks that the person concerned has requested. It may also be the case that we use data processor.
 • Personal data assistants and sub-assistants: The personal data may be disclosed to our personal data assistants and their possible sub-assistants, if this is the case, we have ensured that the transfer is secure and that it meets all legal requirements.

Processing of personal data in third countries

Personal data is not normally provided to companies in countries outside the EU or the EEA area.

If personal data is processed in a country outside the EEA area, we have, in order to ensure safe handling, taken appropriate protection measures. In most cases this is in the form of an approved standard agreement, see https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses- scc_en.

Security

We always take the technical and organizational measures that are possible to protect the personal data that is processed. Our purpose with this is to ensure that the data is not lost, destroyed, manipulated or made available to unauthorized persons. We strive to achieve a level of security that is high enough in view of the technical possibilities that exist.

How long will we keep the data?

Personal information is provided to us in various parts of the process and is thinned as follows:

 • Quotations – Quotations that do not lead to any order are thinned when the quotation period has expired.
 • Orders, order documents, customer invoices, supplier invoices are stored for a maximum of 8 years in accordance with the rules of the Accounting Act.
 • Complaints / guarantees – successively, but saved as long as the warranty period has expired.
 • Customer system, status lists – successively, but no later than 12 months after the material has been delivered to the end customer.
 • Pre- and completed registration and self-inspection – saved for 12 months.

When it comes to training and events, we save your personal information until the training / event is completed. Then we delete the data.

Information that we process so that newsletters and marketing (e-mail address) are deleted immediately after deregistration.

Any other personal information that you provide to us is continuously thinned out when there is no longer any purpose and purpose with the processing.

Consent

If you have given consent to process personal data, you are entitled to withdraw your consent at any time. We will then not process additional personal data or update previously submitted data about the person if consent is a prerequisite for the processing of personal data.

What are your rights?

You have the right to receive information about how your personal data is handled (register extract).

You also have the right to request correction or deletion of existing personal data. You can also request a restriction on our processing of your personal data. You also have the right to object to our processing of any personal data. If you yourself have provided certain personal data, such as that you have, for example, produced or consumed a certain amount of energy and thus given rise to some form of consumption pattern or the like, you are entitled to data portability.

If you wish to exercise any of those rights, please contact us at info@emgab.se or 010-22863 00. You also need to visit our office at Meyers Plan 5 in Karlshamn and identify yourself with the help of ID, passport or similar.

Complaints to the Swedish data protection agency, IMY

If you are dissatisfied with our processing of any personal data, you may complain to the Swedish Data protection agencye, imy@imy.se.

Contact us or our Data Protection Officer

If you have questions about our handling of any personal data, you can contact us at info@emgab.se.

You can also contact our Data Protection officer at dataskyddsombud@eon.se or 040 – 25 50 00.


How we handle your personal data – End customer

We make sure that your personal data is processed in a correct and correct way! Read more about our personal data management below.

Data controller

EMG Energimontagegruppen AB, corporate identity number 556951-8144, (below ”EMG”) are responsible for personal data for the information you provide to us at emgab.se or directly to us in any other way, e.g. by e-mail or mail.

Purpose of the processing of personal data

We process your personal data so that we can assemble the right material at the right customer at the right address.

If you do not provide us with this information, we will not install your ordered system.

What is the legal basis for our processing of personal data?

The legal basis for the processing that we constitute in order to be able to mount the right products at the right address is an agreement.

Categories of personal data processed

The personal information we process about you is: customer and facility information such as name, surname, social security number, address, email address, telephone number, property designation, picture of the property or other similar information that you have provided to our dealer or directly to us for to be able to receive the right products to the right delivery address.

The personal information comes from one of our resellers, ie. the company from which you bought the products.

To whom do we disclose you personal data?

 • Partners: The personal information may also be disclosed to third parties such as but not exclusively suppliers, warehouses and carriers. This may be because we have a collaboration that requires us to provide certain information to our partners and it may be to perform the tasks that the person concerned has requested. It may also be the case that we use data processor.
 • Personal data assistants and sub-assistants: The personal data may be disclosed to our personal data assistants and their possible sub-assistants, if this is the case, we have ensured that the transfer is secure and that it meets all legal requirements.

Processing of personal data in third countries

Personal data is not normally provided to companies in countries outside the EU or the EEA area.

If personal data is processed in a country outside the EEA area, we have, in order to ensure safe handling, taken appropriate protection measures. In most cases this is in the form of an approved standard agreement, see https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses- scc_en.

Security

We always take the technical and organizational measures that are possible to protect the personal data that is processed. Our purpose with this is to ensure that the data is not lost, destroyed, manipulated or made available to unauthorized persons. We strive to achieve a level of security that is high enough in view of the technical possibilities that exist.

How long will we keep the data?

 • Quotations – Quotations that do not lead to any order are thinned when the quotation period has expired.
 • Orders, order documents, customer invoices, supplier invoices are stored for a maximum of 8 years in accordance with the rules of the Accounting Act.
 • Customer system, status lists – successive, but which is completed by the end customer no later than 3 months after installation.
 • Pre- and completed registration and self-inspection – saved for 12 months.

Any other personal information that you provide to us is continuously thinned out when there is no longer any purpose and purpose with the processing.

Consent

If you have previously given consent, you can easily revoke this. We will then not process additional personal data or update previously submitted data about the person if consent is a prerequisite for the processing of personal data.

What are your rights?

You have the right to receive information about how your personal data is handled (register extract). You also have the right to request correction or deletion of existing personal data. You can also request a restriction on our processing of your personal data. You also have the right to object to our processing of any personal data. If you yourself have provided certain personal data, such as that you have, for example, produced or consumed a certain amount of energy and thus given rise to some form of consumption pattern or the like, you are entitled to data portability.

You can exercise the rights above by contacting us at info@emgab.se or via our exchange 010-22 863 00. You also need to visit our office at Meyers Plan 5 in Karlshamn and identify yourself with the help of ID, passport or similar.

Complaints to the Swedish data protection agency, IMY

If you are dissatisfied with our processing of any personal data, you may complain to the Swedish Data protection agencye, imy@imy.se.

Contact us or our Data Protection Officer

If you have questions about our handling of any personal data, you can contact us at info@emgab.se. You can also contact our data protection representative at dataskyddsombud@eon.se or 040 – 25 50 00.